Senior planoloog

Zoekt u een senior planoloog die uw project werkelijk verder brengt? Een kwart eeuw ervaring in uiteenlopende projecten helpt mij de klippen op uw koers te herkennen en te ontwijken. Ik overzie alle aspecten van uw project, begrijp de problemen en zorgpunten van de betrokkenen ín uw project, maar ook de stakeholders buíten uw project. Daardoor overbrug ik de afstand tussen de fysieke wereld waarin uw project tot een succes gemaakt moet worden en de administratieve wereld waarvoor allerlei papieren hordes genomen moeten worden. Ook ben ik sterk in de projectinterne afstemming tussen techniek, vergunningen/procedures en besluitvorming.

Als procedure-, vergunningen- en omgevingsmanager kunt u een beroep op mij doen voor een breed pallet aan werkzaamheden/activiteiten:

 • Nut- & noodzaakonderbouwingen
 • Tracé- en locatieonderzoeken
 • Ruimtelijke plannen & procedures
 • Bestemmingsplannen & inpassingsplannen
 • MER/m.e.r.-beoordeling, mitigatie, compensatie, evaluatie
 • Vergunningverwerving
 • Omgevings- & stakeholdermanagement
 • Aanbestedingen/tenders
 • Compliance
 • Begeleiding landschapsstudies en groenplannen
 • Privaatrechtelijke projectovereenkomsten (grondverwerving, R.v.O.O.’s, planschadeafhandeling, crossing/vicinity agreements)